Starostwo Powiatowe

Formularz B
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu B1
2 Zakres przedmiotowy decyzji Wyrażenie zgody na usunięcie 8 drzew i 30,9m2 krzewów rosnących na działce 303 obrębu Lewin Brzeski, w związku z realizacją inwestycji pt "Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka".
3 Znak sprawy OŚ.6114/127/1/10
4 Data i miejsce wydania 2010-10-12
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Starostwo Powiatowe w Brzegu
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław 68
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 303 tel. 077 444 79 77
9 Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach Nie
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy A1, A2, B2
12 Uwagi
Opublikowane przez: Malgorzata Bielecka 2017-08-25