Starostwo Powiatowe

Formularz B
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu B1
2 Zakres przedmiotowy decyzji decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku topola znajdującego się na działce nr 148/6 przy zjezdzie z ul. Saperskiej w Brzegu
3 Znak sprawy OŚ.6114-64/08
4 Data i miejsce wydania 2008-05-20
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Starostwo Powiatowe w Brzegu
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
ul. Popiełuszki 7
49-300 Brzeg
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji A1
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 304 tel. 077 40 52 78
9 Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach Nie
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy A1
12 Uwagi
Opublikowane przez: Malgorzata Bielecka 2017-08-25