Starostwo Powiatowe

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu A1
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku topola znajdującego się na działce nr 148/6 przy zjezdzie z ul. Saperskiej w Brzegu
3 Znak sprawy OŚ.6114-64/08
4 Data złożenia 2008-05-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
ul. Popiełuszki 7
49-300 Brzeg
Andrzej Moryl
6 Wyszczególnienie załacznikow do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe w Brzegu
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 304 tel. 077 40 52 78
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wniosek uwzględniony,
decyzje:B1
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy B1
12 Uwagi
Opublikowane przez: Malgorzata Bielecka 2017-08-25