Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2011-11-08
A
A2
 Wniosek o zmianę decyzji Starosty Brzeskiego n...
 MIDREX Przedsiębiorstwo Wielo...
2006-07-17
B
B1
 Zmiana ostatecznej decyzji Starosty Brzeskiego...
 MIDREX Przedsiębiorstwo Wielo...
2011-12-08
B
B2
 Decyzja zmieniająca decyzji Starosty Brzeskieg...
 MIDREX Przedsiębiorstwo Wielo...
2007-10-08
I
I1
 wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych...
 Grodkowskie Zakłady Wyrobów M...
2004-05-17
A
A1
 Zatwierdzenie PGON
 Przedsiębiorstwo Budownictwa ...