Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2004-05-14
I
I1
 Informacja o wytwarzanuch odpadach oraz sposob...
 Komenda Powiatowa Policji
2008-10-16
I
I1
 informacja o wtwarzanych odpadach
 Prywatny Gabinet Laryngologic...
2008-02-08
A
A1
 wniosek o wydanei pozwolenia wodnoprawnego na ...
 Józef Różański
2008-07-24
B
B1
 decyzji zezwalającej na wykonanie urządzeń wod...
 Józef Różański
2009-04-14
I
I1
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-g...
 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZ...