Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2001-07-09
B
B1
 Pozwolenie wodnoprawne na remont kapitalny - p...
 Mosty Katowice Przedsiębiorst...
2006-09-26
A
A1
 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ...
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekr...
2006-11-13
A
A2
 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ...
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekr...
2006-12-12
B
B1
 pozwolenie wodnoprawne na modernizację natural...
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekr...
2006-12-14
B
B2
 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie dwóch wylo...
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekr...