Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2010-12-13
A
A1
 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z ga...
 Wójt Gminy Lubsza
2011-01-17
B
B1
 Decyzja zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat....
 Wójt Gminy Lubsza
2008-07-01
A
A1
 wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usun...
 Burmistrz Grodkowa
2008-07-08
B
B1
 decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z gat...
 Burmistrz Grodkowa
2001-06-06
A
A1
 Pozwolenie wodnoprawne na remont kapitalny - p...
 Mosty Katowice Przedsiębiorst...