Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2011-08-01
I
I6
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powie...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.
2009-05-27
A
A1
 Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję...
 LA FERROMETAL POLONIA Sp. z o...
2009-07-13
B
B1
 Decyzja odmowna wydania decyzji zmieniającej d...
 LA FERROMETAL POLONIA Sp. z o...
2010-06-23
A
A1
 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnopraw...
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i...
2010-08-16
B
B1
 Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzani...
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i...