Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2008-11-26
I
I1
 wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powie...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.
2009-07-08
I
I2
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powie...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.
2009-11-26
I
I3
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczń do powiet...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.
2010-03-03
I
I4
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powie...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.
2010-07-29
I
I5
 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powie...
 AGROMET PILMET Sp. z o. o.