Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2004-06-22
B
B1
 Zatwierdzenie PGON
 Przedsiębiorstwo Budownictwa ...
2008-07-08
A
A1
 wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usun...
 Zarząd Szkół i Przedszkoli w ...
2008-07-17
B
B1
 decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z gat...
 Zarząd Szkół i Przedszkoli w ...
2007-05-16
A
A1
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwa...
 Urząd Miejski w Lewnie Brzesk...
2009-01-13
A
A2
 wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyci...
 Urząd Miejski w Lewnie Brzesk...