Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2009-03-10
I
I1
 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o spos...
 " MUST - FLY Marek Mucha
2012-09-06
N
000299/2012
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze...
 "3 Kotwice E.Tuła-Granat, G.H...
2012-09-11
N
000300/2012
 Decyzja o zwzwoleniu spółce jawnej ,,3 Kotwice...
 "3 Kotwice E.Tuła-Granat, G.H...
2009-08-10
A
A1
 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej prog...
 "AWAS-SERWIS" Sp. z o. o.
2009-09-01
B
B1
 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpa...
 "AWAS-SERWIS" Sp. z o. o.