Starostwo Powiatowe

Data dokumentu
od
do
Typ dokumentu                   
Dane podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejscowość
REGON
Województwo
Dane dokumentu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Czy dokument jest ostateczny?
Tak Nie
Zakres/Nazwa
Nr dokumentu
Znak sprawy
Ilość wyników na str.
Znaleziono: 8430 dokumentów
2008-05-13
A
A1
 wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usun...
 Zarząd Nieruchomości Miejskic...
2008-05-20
B
B1
 decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatu...
 Zarząd Nieruchomości Miejskic...
2010-10-06
A
A1
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze...
 Regionalny Zarząd Gospodarki ...
2010-10-06
A
A2
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze...
 Regionalny Zarząd Gospodarki ...
2010-10-12
B
B1
 Wyrażenie zgody na usunięcie 8 drzew i 30,9m2 ...
 Regionalny Zarząd Gospodarki ...